Surgeons During Operation

TOMÁŠ ZMEK

Ortoped

Studoval na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, promoval v roce 2006. Následně pracoval 8 let na ortopedickém oddělení nemocnice Česká Lípa. Atestaci z oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí složil v roce 2014. Nyní pracuje v soukromé ortopedické ambulanci s vlastním zákrokovým sálkem.

V ambulanci nabízíme analgeticko-myorelaxační terapii, aplikaci vitamínů a antioxidantů.